Salosen Lääkäriasema

Harmonia
Minna Salmela

FM
Rentoutusvalmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti -koulutettava (Siria)
Lisäksi musiikkipalvelut (soitto-opetus ja -kurssit)

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ja rentoutusvalmennus

Opiskelen Siria sertifioiduksi lyhytterapeutiksi. Ratkaisukeskeinen lyhytterapiakoulutus (50 op) on kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille tarkoitettu kaksivuotinen täydennyskoulutus. Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksiin keskittyvää terapiaa. Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-25 kerran tavoitteellista keskusteluprosessia, jossa keskiössä ovat asiakkaan esille ottamat teemat ja tavoitteet.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen psykososiaalista tukea soveltuen lievempien psyykkistä hyvinvointia kuormittavien asioiden työstämiseen. Lyhytterapia ei kuitenkaan ole psykoterapiaa tai lyhytpsykoterapiaa. Ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan ei vaadita lähetettä tai diagnoosia. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja eikä niistä tehdä kirjauksia.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapiakoulutuksen harjoittelun tavoitteena on tukea asiakkaana olevan henkilön toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä opiskelijan oppimista ja kehittymistä lyhytterapeuttina.

Hinnasto

Koulutettavan lyhytterapiakäynti

  • 45 €/45 min
  • 60 €/60 min

Rentoutusvalmennus

  • 30 €/30 min
  • 45 €/45 min

Ota rohkeasti yhteyttä sivustoni kautta tai sähköpostitse

www.harmoniaminnasalmela.fi
ajanvaraus@harmoniaminnasalmela.fi
Jos olet kiinnostunut tulemaan asiakkaakseni ratkaisukeskeisen lyhytterapian harjoitteluun tai rentoutusvalmennukseen voit olla yhteydessä myös Salosen Lääkäriasemalle.
Lisätietoja yritykseni Facebook-sivuilla