Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Minna Koski-Lammi

Psykoterapeutti

Sairaanhoitaja, psykiatrinen hoitotyö/aikuisen kliininen hoitotyö

Vastaanotolle kannattaa hakeutua, mikäli esimerkiksi

 • tunnet olosi masentuneeksi tai uupuneeksi
 • jännittäminen, pelot tai ahdistuneisuus haittaavat elämääsi
 • ihmissuhde- ja tunne-elämässäsi on vaikeuksia
 • elämäsi kasvuhaasteet kuormittavat
 • haluat jättää traumaattiset kokemuksesi taaksesi
 • haluat muutosta elämääsi

Käyttämiäni menetelmiä ovat mm.

 • ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • kognitiivisen käyttäytymisterapian keinot (HOT- hyväksymis- ja omistautumisterapia,
  DKT- dialektinen käyttäytymisterapia)
 • psykofyysiset menetelmät (tietoisen läsnäolon harjoitukset, hengitys- ja rentoutusharjoitukset)
 •  NLP (Neuro Linguistic Programming): työskentelyä huomioiden ihmisen tietoiset ja
  tiedostamattomat puolet sekä kaikki aisti- ja miellejärjestelmät
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprosessing): mahdollistaa traumaattisen
  muistiaineksen aktivoitumisen ja uudelleenkäsittelyn, jolloin hankalista muistoista purkautuu
  ahdistava aines pois ja informaatio vapautuu elämää edistävään käyttöön

Yksilöterapia soveltuu nuorille ja aikuisille.

Hakemuksesta KELA voi korvata osan kustannuksista kuntoutuspsykoterapiana turvaamaan ja
parantamaan opiskelu- tai työkykyä, kun kuntoutustarpeen aiheuttaa mielenterveydenhäiriö.
Tämä edellyttää psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään 3 kk jatkunutta hoitosuhdetta
psykiatrian erikoislääkäriin ja hoitosuhteen tulee jatkua lääkärin suosituksen mukaisesti.