Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Minna Koski-Lammi

Psykoterapeutti

Sairaanhoitaja, psykiatrinen hoitotyö/aikuisen kliininen hoitotyö

040 044 1167

 

 

 

Vastaanotolle voit hakeutua, mikäli esimerkiksi

 • tunnet olosi masentuneeksi tai uupuneeksi
 • jännittäminen, pelot tai ahdistuneisuus haittaavat elämääsi
 • ihmissuhde- ja tunne-elämässäsi on vaikeuksia
 • elämäsi kasvuhaasteet kuormittavat
 • haluat jättää traumaattiset kokemuksesi taaksesi
 • haluat muutosta elämääsi

Käyttämiäni menetelmiä ovat mm.

 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Psykofyysinen psykoterapia, jonka näkökulmasta ihminen nähdään kokonaisuutena, jossa keho ja mieli ovat erottamattomasti toisiinsa kytkeytyneitä ja ihminen osana ympäristöään ja suhteiden verkkoa. Kehon huomioiminen osana terapeuttista työskentelyä edistää asiakkaan ymmärrystä omien reaktioiden synnystä ja auttaa vahvistamaan niiden hallintaa, muutosta sekä itsetuntemusta. Psykofyysisessä psykoterapiassa voidaan puhumisen lisäksi työskennellä kehollisin menetelmin. Ymmärrys autonomisen hermoston toiminnasta ja vireystilan säätelystä on psykoterapian keskiössä ja tavoitteena on tunnesäätelytaitojen kehittyminen.
 • Sensomotorinen psykoterapia 1- ja 2-tasot (kehollinen psykoterapiamenetelmä traumojen ja kiintymyssuhdevaurioiden hoitoon). 

  Työskentelyn lähtökohtana käytetään mm. kehollisia aistimuksia ja liikkeitä sekä otetaan huomioon trauman fysiologiset vaikutukset.

  Trauman kehollinen työstäminen integroidaan emotionaaliseen ja kognitiiviseen prosessointiin. Tavoitteena on aina eri kokemisen tasojen integraation vahvistaminen. Sensomotorisen psykoterapian teoria pohjautuu neurotieteisiin, rakenteellisen dissosiaation teoriaan ja kiintymyssuhdeteorioihin.
 • NLP (Neuro Linguistic Programming): Työskentelyä huomioiden ihmisen tietoiset ja
  tiedostamattomat puolet sekä kaikki aisti- ja miellejärjestelmät
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprosessing): Mahdollistaa traumaattisen
  muistiaineksen aktivoitumisen ja uudelleenkäsittelyn, jolloin hankalista muistoista purkautuu
  ahdistava aines pois ja informaatio vapautuu elämää edistävään käyttöön
 • Neurosonic-patja käytössä terapiakäyntien yhteydessä

 

Hinnasto

 • Käynnin hinta on 80 €/45 min.
 • Kelan kuntoutuspsykoterapian korvaus on 57,60€/45min, jolloin omavastuuksi jää 22,40€/45min.
 • Kelan korvausta varten tarvitaan lääkärin B – lausunto ja Kelan kuntoutuspäätös.
 • Lue lisää Kelan kuntoutuspsykoterapiasta https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia
 • Toimin myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana.
 • Voit tulla terapiaan myös omakustanteisesti, jolloin et tarvitse lähetettä.
 • Toimistomaksu on 15€/kk
 • Peruuttamattomasta vastaanottoajasta laskutetaan käynnin hinta.